**** ,مانی ,یقین ,****خداحافظ ,خداحافظ ,مانی **** ,یقین دارم

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم

 خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم

  خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم

در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

  و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

و برف نا امیدی بر سرم یکریز می بارد

 چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟

  چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟

  خداحافظ ، تو ای بانوی شب های غزل خوانی

  خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی                         

خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))

  ((((****خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!****))))  

منبع اصلی مطلب : ای کلک
برچسب ها : **** ,مانی ,یقین ,****خداحافظ ,خداحافظ ,مانی **** ,یقین دارم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : شعر عاشقانه